Babacan, partisinin Adil Yargı Eylem Planı’nı açıkladı

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, partinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin Adil Yargı Aksiyon Planı’nı açıkladı.

Siyasi istikrarın ve ekonomik refahın olmazsa olmaz şartının, hukukun üstünlüğü olduğunu vurgulayan Babacan, Türkiye’nin şu anda yargıda bağımsızlığın ve tarafsızlığın esamesinin okunmadığı bir periyottan geçtiğini söyledi.

Adil bir yargı için en büyük adımın, iktidar değişikliği olduğunu söyleyen Babacan, “Yargı üzerindeki baskı, bir anda sona erecek. Bağımsızlık yolunda en büyük adım bu olacak.” tabirini kullandı.

Babacan, aksiyon planının, ülkedeki yargı krizine karşı hukuk namına verilen bir karşılık olduğunu belirterek, hukuk eğitiminden başlayarak, avukatlık, hakimlik ve savcılık mesleklerini kapsayan ve yargı organlarına dek uzanan geniş bir alanı kapsadığını kaydetti.

Plan kapsamında ilkokuldan itibaren özgürlükçü demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve bayan erkek eşitliği derslerini eğitim müfredatına ekleyeceklerini aktaran Babacan, şöyle devam etti:

“Hukuk eğitiminin niteliğini artıracağız. Hukuk eğitimi için gereken kriterlere uymayan hukuk fakültelerini kapatacağız. İktidarımızda avukatlık mesleğini güçlendirecek adımlar atacağız. Çoklu baro sistemine son vereceğiz. Ceza yargılamalarında, savunma makamı ile tez makamını eşitleyeceğiz. Öncelikle duruşma tertibinde savcı ile avukatın eşit pozisyonda oturmasını sağlayacağız. Ayrıyeten avukatların gelirini güzelleştireceğiz. Bu doğrultuda, Adalet Bakanlığı bütçesinden stajyer avukatlara ödenek ayıracağız. İsimli yardım ve CMK hizmeti veren avukatlara ödenen fiyatları artıracağız. Bağlı çalışan avukatlara, baroların belirlediği tavsiye niteliğindeki fiyatlardan düşük maaş verilmesini engelleyeceğiz.”

Hakimlik ve savcılığa girişte mülakatı kaldıracaklarının altını çizen Babacan, hakim ve savcılara coğrafik teminat getireceklerini lisana getirdi. Disiplin cürmü olmadığı sürece, iktidarın hiçbir halde hakim ve savcıları misyondan alamayacağını vurgulayan Babacan, “Hakimler ve Savcılar Heyetini kapatacağız. Yargıçlar Konseyi ve Savcılar Heyeti olarak iki yeni yapı kuracağız. Yargıçlar Heyetinde bakan da dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığından hiçbir temsilciye yer vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi’ni güçlendireceklerini kaydeden Babacan, “Anayasa Mahkemesi’ne ferdi müracaat hakkının kapsamını genişleteceğiz. Mahkemenin üye sayısını 15’ten 21’e yükselteceğiz. Bu 21 üyenin 18’ini, TBMM nitelikli çoğunlukla seçecek. Mahkemeye Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından belirlenecek adaylarda en az 5 yıl Yüksek Mahkeme üyesi olarak vazife yapmış olma kuralını getireceğiz.” açıklamasında bulundu.

Toplantıda, Hukuk ve Adalet Siyasetleri Lideri Mustafa Yeneroğlu da aksiyon planına ait sunum yaptı.